TORGUN BV - maatschappelijke zetel Middelweg 95, B-9880 Aalter – België, VAT BE 0525.939.146,

Belgisch offshore grid

België

Project type:
Project sector:
Employer: ELIA
Client: ELIA
Location: North Sea – Belgian Continental Shelf België
Year: 2013 - 2014
Website: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/Noordzee
Neem contact op

Projectbeschrijving


Elia Asset N.V. ontwikkelt een hoogspanningsnet in het Belgisch deel van de Noordzee om op een kost-efficiënte wijze toekomstige windmolenparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet van het vasteland.

De doelstellingen van het project zijn:
 • Om op een kost-efficiënte wijze offshore windenergie in het Belgisch hoogspanningsnet te integreren, tegemoetkomend aan de Belgische 20-20-20 doelstellingen;
 • Om het transport van elektriciteit en de veiligheid van het net te verzekeren;
 • Om de marktintegratie te verbeteren;
 • Om de impact op het milieu van de nodige infrastructuur voor het transport van hernieuwbare energie te minimaliseren.

Het Belgisch Offshore Grid project dat werd ontwikkeld in 2013, bestond uit de bouw van twee hoogspanningsstations op zee (hierna Alpha en Beta genaamd) en de nodige verbindingen met onderzeese hoogspanningskabels.

Het Alpha hoogspanningsstation wordt gepland op een artificieel eiland in de omgeving van het bestaande windmolenpark Northwind, en zal tot 4 toekomstige windmolenparken kunnen aansluiten (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester II) met het hoogspanningsnet op het vasteland (via onderstation Stevin).
Het Beta hoogspanningsstation wordt gepland in het concessiegebied van het windmolenpark Norther en zal het windmolenpark Norther met het hoogspanningsnet op het vasteland verbinden (via onderstation Stevin).

Elk offshore hoogspanningsstation zal met twee of drie onderzeese hoogspanningskabels verbonden worden met het onderstation Stevin in Zeebrugge. De offshore hoogspanningsstations zullen onderling verbonden worden door één of twee hoogspanningskabels om een lus te vormen.

Eind februari 2014, zijn echter alle aankoopprocessen afgebroken gezien de onzekerheid omtrent de vergunning van het Stevin project en omwille van de impact van het wettelijk kader.
 


Diensten geleverd door Torgun


De diensten geleverd door TORGUN betreffen diensten als raadgevend ingenieur voor de draagconstructies op zee.

Diensten met betrekking tot het Beta hoogspanningsstation:
 • Conceptueel ontwerp van de draagstructuur;
 • Opvolgen van het bodemonderzoek;
 • Opstellen van de ontwerpvereisten voor het Beta platform, met inbegrip van het nazicht van de omgevingsparameters;
 • Opstellen van het technische luik van bestek m.b.t. de draagstructuur en de bovenbouw;
 • Technische evaluatie van de ingediende voorstellen.
Diensten gerelateerd aan het Belgisch Offshore Grid project in het algemeen:
 • Coördinatie van de verificatie- en certificatieactiviteiten van de verschillende onderdelen van het project (Alpha, Beta en kabels);
 • Opstellen van de opdrachtomschrijving voor Marine Warranty Surveying;
 • Bijstand inzake weerverlet;
 • Bijstand inzake interfaces m.b.t. de draagstructuur en de bovenbouw.

De opdracht van TORGUN werd beëindigd in april 2014 gezien het stilleggen van de aankoopprocessen en de daaropvolgende herdefiniëring van het project.
 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.